“ส.พ.บ.ค.” เข้าพบ รมว.ศธ. นำเสนอ 3 ประเด็นฝากแก้ปัญหาด่วน

นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมพิทักษ์ผู้…